למידה משמעותית בגליליום

במסגרת השותפות האזורית אותגרו תלמידי גליליום בסוגיות המעסיקות את המרחב ובניסיון לתת מענים לבעיות אמת.

ממש מסוג זה מאפשר לתלמידים התמודדות עם אתגרים מורכבים, רלוונטיים שלתוצריהם השפעה על האזור. השנה אותגרו התלמידים סביב סוגיית גידול השקדים באזור ונדרשו להציע פתרונות לכמות יבול גדולה. צוות המרכז האקדמי לנוער ע"ש סידני וורן בתל חי, יחד עם חוקרים ממיג"ל ומו"פ צפון זימנו ותמכו את התלמידים בתהליך.

הרעיונות שייצרו התלמידים (פלאפל שקדים..צלחות מתכלות מקליפות שקדים וכדומה) ייבחנו בהתייחס לפוטנציאל תעשייתי עתידי.

מוזמנים לאתגר אותנו ולהצטרף למאמצים שבעבודה משותפת עם תלמידים באתגרי אמת!