חדשנות בתחום החלב

ענף החלב הינו ענף המזון הגדול ביותר בישראל במונחים כספיים ומהווה כ-10% מסך ערך התפוקה החקלאית בישראל. בגולן ובגליל מופק כ- 8% מסך החלב המיוצר במשק הישראלי.

ענף החלב בישראל מוביל בתחום בטיחות המזון, ומוצרי החלב הינם בין מוצרי המזון המפוקחים ביותר והנבדקים ביותר במדינה. איכות החלב הגולמי הינו מדד חיוני לקביעת איכות המוצר שייוצר לאחר מכן במחלבות.

במכללה האקדמית תל חי, נערך בימים אלו מחקר בראשות דר' אופיר בנימין ודר' מאיר שליסל, בשיתוף מועצת החלב, משרד הבריאות וחברת "אפימילק", מחקר הבוחן התכנות ויישום שיטות אנליטיות מתקדמות, בשימוש במכשירי "האף והלשון האלקטרוניים", בניטור מדדי איכות החלב הגולמי עם קבלתו במחלבה.

האף והלשון האלקטרוניים, הינם חיישנים בעלי רגישות גבוהה ומהירות בדיקה לזיהוי שינויים בפרופיל הטעם והריח של החלב ומוצריו.  המחקר הראשוני, הצליח להראות תוצאות ראשוניות של התכנות השימוש בלשון ואף אלקטרוניים עבור אפיון מדד איכות חלב גולמי לעומת המדדים הקיימים כיום.