מורים ולבורנטים

אנחנו מאמינים כי חלק מתפקידנו היא ליצור תשתית של יכולות בתוך השטח. גליליום מהווה נדבך נוסף על העשייה הקיימת בתוך מערכות החינוך ומביא איתו גמישות הפעלה, עשיה א-פורמאלית לתוך מערכת החינוך במרחב אשכול גליל מזרחי.

"סולם גליליום" הוא מודל הפעולה שלנו בקרב קהילות מורים ואנשי חינוך- במקומות בהם חסרה יכולת/ידע/ציוד אנחנו נכנסים לעבודה עם התלמידים ("מחליף"), במקומות בהם קיים כוח אדם אבל חסר ידע אנחנו נכנסים לעבודה עם התלמידים כ- modeling למורה ("מדגים"). במקומות בהם יש יכולת והבקשה היא להבאת יכולת/ידע מקצועי אנחנו מבצעים עבודה משותפת ("co") והשאיפה הינה שכמה שיותר מורים ואנשי חינוך יוכלו להעזר בגליליום, ובחיבורים שהשותפות מייצרת לתעשייה, לאקדמיה ולעולם המחקר, כגוף מלווה, תומך, משאיל תשתית פיזית או מיכשור וכגוף מייעץ.

לפניכם תוכניות המיועדות לצוותים חינוכיים.

תכניות למורים

פיזיקה בתעשייה

ההשתלמות תתמקד ביישומי הפיזיקה בתעשייה וברפואה, תוך שימת דגש על יישומיו השונים של הידע אותו המורה מלמד בכיתה. במהלך ההשתלמות המשתתפים ייחשפו לתעשייה המקומית, לטכנולוגיות מתקדמות ולחידושים העומדים בחזית התעשייה. במהלך ההשתלמות ייערכו סיורים ויתקיימו מפגשים עם אנשי מקצוע. ההשתלמות תאשר למשתתפים לחוות פן נוסף של תחום הדעת אותו הם מלמדים ובהמשך להציגו בפני תלמידיהם.

חקר טכנולוגי בחקלאות

חשיבות פיתוח החשיבה המדעית מודגשת במיוחד לאור תוצאות מבחני המיצ"ב בקרב תלמידי ישראל ומדגישים את הצורך לשלב טיפוח מיומנויות בהוראת תחומי המדעים והטכנולוגיהחשיפה חווייתיתמשמעותית ומוקדמת לתחומי מדעים וטכנולוגיה עשויה להשפיע על הבחירה של התלמידים ללמוד מקצועות אלו בהיקף של יחידות לימוד בחטיבה העליונה. הקורס מיועד למורי מדע וטכנולוגיה המלמדים בכיתות חט"ב

העמקה בתהליכי חקר מדעי

ההשתלמות מיועדת למורי המדעים בגולן ומטרתה להעשיר  את היכולת של מורי המדעים בהובלת תהליכי חקר עם תלמידיהם, תוך שימוש במשאבים, תשתיות ויכולות המצויות במרחב.

חשיבה עיצובית לצוותי בתי ספר יסודיים

ההשתלמות מיועדת לצוותים מבתי ספר יסודיים המבקשים לשלב עבודה אינטרדיסיפלינארית ותפיסה של פיתוח מוצרים. התוכנית תשלב התנסות בעבודה במרחבי יצירה (Maker Space) ומהווה תשתית להמשך עבודה עם תלמידים.

התוכנית הינה חלק מתוכנית רחבה הנתמכת על ידי מגבית קנדה.