בגרות לתלמידי מגמת מדעי התזונה

התקיימה הבגרות למגמת מדעי התזונה מביה"ס עיינות ירדן במרכז האקדמי לנוער ע"ש סידני וורן במכללה האקדמית בתל חי