חשיבה עיצובית לבתי ספר יסודיים

גליליום, יחד עם מגבית ושותפות קנדה, המרכז האקדמי לנוער ע"ש סידני וורן בתל חי וחמש רשויות החברות בשותפות בתוכנית לבתי הספר היסודיים החל מתשע"ט

גליליום, יחד עם מגבית קנדה וחמש הרשויות בשותפות (מטולה, גליל עליון, קרית שמונה, מבואות חרמון ויסוד המעלה) מקדמים תוכנית העוסקת בהטמעת ה"חשיבה העיצובית" בבתי הספר היסודיים.

החשיבה העיצובית ופיתוח המוצר בתוכה,  נשענת על רשת הפאב לאב המהווה חלק מיצירת אקו סיסטם שבתוכו פועלת גליליום, זאת באמצעות השילוב שבין קהילה, תעשייה, אקדמיה וחינוך. 

במהלך פברואר תפתח תוכנית הכשרה למורים המעוניינים להטמיע תפיסה של חשיבה עיצובית כחלק מהעשייה וההוראה שלהם.