מרכזים אקדמיים לנוער

במסגרת גליליום הוקמו 3 מרכזים אקדמיים לנוער. המרכזים יושבים בתוך האקדמיות ומהווים את הזרוע הביצועית של גליליום. בכל אחד מהם מעבדות ברמה אקדמית מתקדמת, צוות רכזי תוכניות, מדריכים, לבורנטים וממשקים לגורמי חקר, תעשיה בסביבתם.