מרכזים אקדמיים לנוער

במסגרת גליליום הוקמו 3 מרכזים אקדמיים לנוער. המרכזים יושבים בתוך האקדמיות ומהווים את הזרוע הביצועית של גליליום. בכל אחד מהם מעבדות ברמה אקדמית מתקדמת, צוות רכזי תוכניות, מדריכים, לבורנטים וממשקים לגורמי חקר, תעשיה בסביבתם.

  • 04-8181462
  • talibe@telhai.ac.il
  • כביש 9977, קרית שמונה, 1220800
  • 04-6653685
  • tinah@kinneret.ac.il
  • צמח, ד.נ. עמק הירדן מיקוד 15132
  • 04-6927855
  • hamutall@Zefat.ac.il
  • רח' ירושלים 11, צפת, 13206