עבודות גמר

תכנית כתיבת עבודת גמר במדעים בהיקף של 5 יח"ל, תוך התנסות במיומנויות כתיבה אקדמיות ובליווי חוקר מאחד ממכוני המחקר / התעשייה באזור מהווה את אחתמתוכניות הדגל של גליליום. עבודת גמר היא משימה לימודית המאפשרת לתלמיד, לימוד נושא וחקירתו על-פי בחירה ועניין אישיים. העבודה נכללת בתעודת הבגרות ומזכה ב- 5 יח"ל. · העבודה היא ביטוי ליכולתו המצוינת של התלמיד. התלמידים בתוכנית מלווים במנחים מדעיים ובמנחי כתיבה. בפגישות לומדים כתיבה מדעית ומתקדמים בכתיבת הצעת המחקר והעבודה עצמה.

עבודת גמר בהיקף של 5 יחידות לימוד מהווה הזדמנות לתלמידי יא'-יב' להתמחות בתחומי מדע שאינם במסגרת בית ספרית או להעמיק בתחומים הנלמדים בבית הספר באמצעות השתלבות במחקר פעיל לצד חוקר. במסגרת עבודת הגמר התלמיד מתנסה במיומנויות אקדמיות מסוג קריאה, כתיבה וחקר מדעי. מושם דגש על הכרות התלמיד עם דרכי לימוד מתקדמות, מדעיות ומחקריות ועל עידודו לחשיבה מדעית, ביקורתית ויצירתית.
כל תלמיד מלווה ע"י חוקר מאחד ממכוני המחקר/התעשייה מהאזור ומשולב גם בקבוצת כתיבה.