תכניות לחטיבות ביניים

תכניות חקר בהיקף 30 שעות אקדמיות המזמנות לתלמידים למידה במעבדות אקדמיות ובסביבה לימודית חדשנית תוך חשיפה לנושאים מדעיים מגוונים. חלק מהמפגשים מתקיימים בבית הספר וחלקם במעבדות המרכזים האקדמים לנוער במכללות.

טכנולוגיית מזון

התכנית מתמקדת בנושא השימוש במיקרואורגניזמים בתעשיית המזון. במהלכה התלמידים יחשפו לשיטות עבודה מתעשיית המזון בתחומי החלב, היין והאפייה ויחקרו נושא על פי בחירתם תוך שימוש במטבח לימודי אקדמי במכללת תל חי.

חקר פיזיקה

התכנית מתמקדת בשיטות למדידת איבוד וצריכה של אנרגיה במערכות פיזיקאליות ומשלבת אנרגיה חשמלית ממקורות מתחדשים. במסגרת התכנית התלמידים ילמדו על שיטות הפקת חשמל, יתנסו במעברי אנרגיה ויחקרו נושא על פי בחירתם בתחומי המכניקה וחשמל במעבדת פיזיקה במכללה.

מכללת כנרת

מכללת תל חי

חקר כימיה

התכנית מתמקדת בחשיפה לעולם יצירת הצבעים בטבע, מיצוי צבעים טבעיים והשפעת תנאים שונים על יצירת צבעים. במסגרת התכנית, התלמידים יחשפו לשיטות מדידה מתקדמות וישתמשו במכשירי מדידה הנמצאים במעבדות מחקר אקדמיות. התלמידים יחקרו נושא על פי בחירתם ויבצעו ניסוי במעבדות אקדמיות במכללה.

מכללת כנרת

מכללת תל חי

מכללת צפת

חקר מדעי המים

התכנית מתמקדת בעולם המים – מרכיבים, שימושים והיכרות עם מקורות המים של ישראל. התלמידים יחשפו לשיטות איכות וטיפול במים, יכירו שיטות מדידה מתקדמות ויבצעו מחקר ניסויי על פי בחירתם במעבדת תחנת חקר המים במכללת כנרת.

מכללת כנרת

מכללת תל חי

מכללת צפת

חקר מיקרוביולוגיה

התכנית חושפת את התלמידים לעולם החיידקים תוך התנסות בשיטות גידול ועיכוב חיידקים, בניית עקומות גידול, אפיון חיידקים על פי תכונות חיצוניות ומבנה ובחינת רגישות חיידקים לאנטיביוטיקות שונות.  התלמידים יבחרו נושא למחקר ויבצעו ניסוי במעבדות אקדמיות במכללה.

מכללת כנרת

מכללת תל חי

מכללת צפת

חקר מערכות פיזיולוגיות

תכנית מתמקדת בחקר בנושא מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם. במסגרת התכנית, התלמידים יכירו את מערכות ההובלה והנשימה ומערכת ההפרשה, יתנסו בחדרי  הסימולציה של בית הספר לסיעוד ופיזיותרפיה במכללה האקדמית צפת, ויחקרו נושא על פי בחירתם תוך שימוש במתקני ההתנסות במכללה.

מכללת צפת

חקר טכנולוגי ופיתוח מוצר

תכנית מציעה מודל למידה תהליכי שמטרתו לחשוף את התלמידים לעולם הטכנולוגי והתעשייתי, תוך טיפוח סקרנות, מיומנויות חשיבה מסדר גבוה ומיומנויות מדעיות ועיצוב תמונת עתיד אקדמית בתחום המדעים וההנדסה. ייחודה של התכנית היא בחשיפה לעולם הביומימקרי ויצירת הקשר בין מערכות ביולוגיות לתחום ההנדסה והטכנולוגיה. במהלך המפגשים התלמידים יתנסו בעבודה בצוותי פיתוח ויחשפו לתהליכים המאפיינים פעילות של מחלקות פיתוח בתעשייה ויתנסו בפתוח אב טיפוס לפתרון הטכנולוגי המוצע על-ידם.

*בתכנית ניתן לשלב סיור בתעשייה או מפגש עם אנשי תעשיה

מכללת כנרת

מכללת תל חי

מכללת צפת

מדע והלכה

התכנית משלבת בין מדע והלכה. במסגרת התכנית ילמדו התלמידים במסגרת בית הספר יעמיקו התלמידים וילמדו פרקי הלכות באחד מהנושאים הבאים: כשרות, שבת ושנת שמטה. בחלק המדעי של התכנית יבינו התלמידים את העקרונות המדעיים הניצבים בסיס כל אחת מההלכות.

מכללת כנרת

מכללת תל חי

מכללת צפת

מדע וטכנולוגיה

תכנית חקר לתלמידי כיתה ט' המשלבת בין עולם המדע לעולם הטכנולוגי. התכנית מתמקדת בנושא איכות הסביבה ובמסגרתה נחשפים התלמידים לבעיות שונות באיכות הסביבה והם מתבקשים להציע פתרון לבעיות מחיי היומיום שלהם הקשורות לאיכות הסביבה. התלמידים מתנסים בתהליכי חקר בתחום המדעי והטכנולוגי, בעבודת צוות ובתהליכי תכנון ופיתוח מוצר.

מכללת כנרת

מכללת תל חי

מכללת צפת