תכניות לחטיבות עליונות

מיועדות לתלמידי י'-יב' המגבירים מקצועות מדעיים ומבקשים להרחיב את ידיעותיהם באמצעות חשיפה מעמיקה בתחומים אלו ביצוע מחקר יישומי במעבדות אקדמיות ועבודה מול חוקרים מהאקדמיה.

ביוחקר/ביוחקר ברשת

תכנית מלווה למגמת הביולוגיה ברמה של יחידת לימוד מעשית מתוך 5 יח"ל.  במסגרת התכנית התלמידים מגיעים למעבדות המכללה לתכנון וביצוע מחקר במסגרת לימודי המגמה. מורי המגמה מלווים ומונחים על-ידי מדריכי התכנית במהלך תכנון החקר על-ידי התלמידים ובמהלך כתיבת עבודת הביוחקר.

מכללת תל חי

מכללת כנרת

יישומים בביוטכנולוגיה

תכנית המיועדת לתלמידי מגמת ביוטכנולוגיה, באמצעותה התלמידים יחשפו לפעילות מחקרית במוסדות מחקר ותעשייה.  במהלך התכנית, התלמידים יתמודדו עם סוגיה מדעית יישומית, בליווי חוקר מהאקדמיה.  באמצעות התכנית התלמידים יכירו שיטות מחקר מתקדמות ויתנסו בביצוע מחקר מדעי תוך שימוש במכשור אנליטי מתקדם וחדשני.

מכללת תל חי

מכללת כנרת

מול"א – מוכנות לאקדמיה

התכנית מיועדת לתלמידים דוברי ערבית בכיתות ט'-י ובמסגרתה התלמידים יפתחו את כישורי השפה העברית שלהם וירכשו כלים לחשיבה מסדר גבוה תוך חשיפה לעולם המחקר במדעים.

מכללת תל חי