על חקלאות מדייקת ומשק המים

עם סיום עונת הגשמים, ניתן לסכם רצף של שנים שחונות ושנות בצורת, הגורם לירידת מפלס הכנרת מאז שנת 2012.

האתגר של שילוב חקלאות וקיימות עומד בבסיס פיתוחים ישראליים בתחום החקלאות המדייקת, המאפשרים הפחתה בשימוש במים, שימוש מדויק יותר בדשן, מיחזור חומרי פסולת כדשנים, וצמצום פגיעה במקורות מים.

דר' משה מירון, חוקר במכון המחקר מיגל שבגליל העליון, הוא אחד מהחוקרים המובילים בעולם בפיתוח טכנולוגיות להשקיה מדייקת. משה התחיל את דרכו כחקלאי מדייק וחוסך במים וסייע בהקמת תחנה מטאורולוגית לחקלאות ראשונה בישראל, המאפשרת לחשב ולהעריך את כמויות המים הנדרשות לשימוש חקלאי. 

כיום, שנים לאחר מכן, מוביל משה שימוש באמצעי חישה מתקדמים שונים כמו רחפנים – המאפשרים חישה ממרחק, וחיישנים הנעוצים בגזעי עצים על מנת לקבל מידע מדויק בזמן אמת על כמויות המים להשקיית שטחים חקלאיים.

שיטות אלו מאפשרות לחקלאי לעבוד בדיוק מירבי במתן המים, וכך לקבל צימוח מיטבי ויבול רב במקביל לשימוש חסכוני ויעיל במים.